Náhrobek č.32

Franz Palme coby majitel usedlosti bydlel v Kamenickém Šenově čp. 272 v Alleestrasse (str. 368). Narodil se 8. března 1808 a zemřel 23. listopadu 1876. Byl druhým synem pekařského mistra Eliase Andrease Palmeho (1777–1849) a Anny Rosalie Palmeové, rozené Helzelové (20. října 1775–21. listopadu 1844).

Franz Palme se v roce 1834 oženil s Wilhelmine Zahnovou. V otcově pekařství začal jako zaměstnanec, později, po otcově skonu, jej převzal do vlastní správy.

Byl to malý, stále přátelský muž, jenž se svou rodinou vždy udržoval ty nejlepší vztahy.

Z jeho manželství pocházejí tyto děti:

  • Wilhelmine (*7. dubna 1835), jež se roku 1853 provdala za Emanuela Stelziga, obchodníka z Kamenického Šenova, s pobočkou v Budapešti s firmou pod názvem Stelzig Palme a spol.
  • Franz (Bäckenfranz) (11. května 1839 – 20. července 1904) vroce 1859 nastoupil coby podílník do obchodu k svému švagru Emanuelu Stelzigovi. V roce 1874 firma zakoupila sklárnu provozovanou firmou J. & L. Lobmeyr ve Zvečově (Zweckau)1. Pobočku v Budapešti v sedmdesátých letech odkoupila firma Waldsteiner, šenovský obchod počal pozbývat důležitosti, huť ve Zvečově se prodala. Po smrti Emanuela Stelziga, pod vedením jeho syna Carla, tento dříve tak vzkvétající obchod zanikl docela.
  • Anna (*4. listopadu 1852), jež se provdala za Eduarda Müllera (*1847) z Kamenického Šenova.
  • Auguste (*1845), jež se provdala za pana Flecka. Svatba se konala v roce 1869.
  • Julius (*1842), jenž se oženil s Amalií Fieber (*1859). Sňatek uzavřeli v roce 1878. Byl obchodníkem v New Yorku. Podpora dlouhodobých úvěrů šenovské sklářské rafinerie jej svedla k nerozvážnostem a v roce 1891 musel vyhlásit konkurs, v jehož průběhu způsobil svým dobrým přátelům doma škodu téměř sto tisíc zlatých.
  • Marie (*9. března 1849).
  • Luise (*2. listopadu 1855).

Bratrem Franze Palmeho byl Josef Benedikt Palme, zakladatel rodiny Eliase Palmeho.

1 Obec v chorvatské Slavonii, patrně Novo Zvečovo (pozn. překl.).

H. Palme 1935, str. 370.

Náhrobek č.32 je z pískovce, s šedým nátěrem. Samotný náhrobek spočívá na rozložitém pískovcovém podstavci. Nízký kvádr se zkosenou horní hranou, na něj je posazený hranolovitý hladký spodní díl s litinovou deskou s vyvýšeným, černě malovaným nápisem.

Přechodem ke svrchní části náhrobku je výžlabek (Hohlkehle). Ta je zpracována v gotickém stylu. Vystupuje jako rovná, hladká plocha s lehce zapuštěnou, profilem rámovanou deskou z mramoru s vysekaným bezbarvým nápisem, jenž zní:

„Franz Palme, hospodář z Kamenického Šenova, 8. března 1808 – 23. listopadu 1876.

Jeho choť Wilhelmine, roz. Zahnová, 28. září 1817 – 17. listopadu 1865.

Odpočívejte v pokoji.“1

Spodní litinová deska nese tento nápis:

„Auguste Flecková, roz. Palmeová, zemřela ve věku 25 let 7. srpna 1870 u Zvečova ve Slavonii.“2

Pod mramorovou deskou uprostřed je malý gotický balkon, na nějž se umisťovaly květiny.

Svrchní díl hrobu je bohatě zdobený v gotickém stylu a jeho obloukovitý vrcholek je osazen  kraby.

Nad deskou pro nápis se nachází malá porcelánová růžice.

1 Franz Palme, Wirtschaftsbesitzer in Steinschönau, geb. am 8. März 1808 gest. am 23. Novemb. 1876. Dessen Gattin Wilhelmine, geb. Zahn, geb. 28. Septemb. 1817, gest. am 17. Novemb. 1865. Ruhet in Frieden.

2 Auguste Fleck geb. Palme starb im 25. Jahre ihres Lebens am 7. August 1870 zu Zvecovo in Slavonien.

H. Palme 1935, s. 371-373.

Překlad: Alena Smolíková.

Náhrobek č. 32 před a po restaurování v roce 2016.