Náhrobek č. 4

Josef Zahn

(19. října 1812 – 2. ledna 1862), obchodník, jehož chotí byla Anna Fischerová (17. února 1818 – 1. ledna 1848) z Polevska.

Jeho rodiči byli Josef Zahn, obchodník (1. srpna 1786 – 12. června 1830), pohřbený v hrobě č. 3, a Maria Theresia, rozená Zahnová (10. září 1783 – 7. prosince 1834), taktéž pochována do hrobu č. 3.

Ze svazku Josefa Zahna a Anny Fischerové vzešly pouze čtyři dcery:

  • Maria (1841–1925). Vdala se roku 1865 za Clemense Eduarda Stolleho v Brémách (1838–1871).
  • Henriette (*1843), která brzy zesnula.
  • Anna Wilhelmine (1845–1867) a
  • Louise (1847–1864), pochována vhrobě č. 5.

On ani jeho choť se nedožili radostných chvil, když se jejich dcera Marie vdávala do Brém, zato se dožili smrti obou svých dospělých dcer Anny a Louise.

Sourozenci Josefa Zahna byli:

  • Franz (*20. ledna 1823), zemřel svobodný 10. prosince 1858.
  • Wilhelm, jenž se oženil s Eleonorou Hesseovou.
  • Josefine, vdána za Josefa Conratha.
  • Franziska (1814–20. března 1839), vdána za Franze Antona Knechtela.

Josef Zahn odkoupil ze Schwarzbauerových statků (Heinrich-bauerových) za 1.000 zlatých (Gulden) pozemek, na němž dnes stojí hotel Mercantile, obchodní dům Lazarus & Rosenfeld a dům vdovy po Franzi Hornovi. Toto dědictví přešlo na dceru Marii do Brém a spolu s ním i památka v podobě hotelové akciové společnosti. A tak byl v těchto místech postaven hotel Mercantile.

Majitelé staré sklářské firmy Josef Zahn & Co. byli za svou poctivou práci odměněni zámožností. V jejím provozu dále pokračovali Franz Zahn (1791–1842) a Josef Zahn (1812–1862). Josef Zahn koupil na počátku padesátých let 19. století velký podnik s vinárnou čp. 69 v Kamnitzerstrasse (str. 135) od Floriana Vogela, jenž se ocitl v tíživé finanční situaci, za cenu 3000 zlatých.

Josef Zahn byl až do své smrti starostou Kamenického Šenova a se svými schopnostmi a uvážlivostí měl velký podíl na tehdejším rozmachu průmyslu. Byl spoluzakladatelem umělecko-průmyslové školy a coby zkušený průmyslník se dovedl chopit každé příležitosti ku prospěchu jeho domoviny.

Po smrti jeho a bratra Franze pokračoval v obchodu bratr Wilhelm, jemuž se však již tolik nedařilo a po jeho smrti musel být obchod zrušen.

H. Palme 1935, str. 101.

Náhrobek č. 4 umělecky provedený z přírodního pískovce.

Na nízkém hranolovitém základu stojí hladký, směrem vzhůru se zužující podstavec. Na něm stojící hranol nese šedou mramorovou desku pro text stímto vyrytým bezbarvým nápisem:

„Zde odpočívají v pokoji milovaný otec a milovaná matka, Josef Zahn, šenovský kupec, *10. října 1812, †9. července 1862.

Anna Zahnová, rozená Fischerová, *21. února 1817, †19. září 1848.“

„Duše má vyhlíží Panovníka, ničím se nenechám odlouditi.1 Žalm 129. 5“2

Náhrobek samotný představuje hlazený kříž s monogramem Krista ve svatozáři uprostřed, přes nějž je pověšen přehoz s nádherným řasením a zdobenou, kdysi pozlacenou obrubou.

Před křížem klečí umělecky pojatá postava ženy v modlitbě, s dojímavými rysy tváře.

Nad deskou s nápisem dosud zůstal otvor, do nějž se kdysi zasazovala lucerna.

Kdo je tvůrcem náhrobku, bohužel již nezjistíme3.

H. Palme 1935, s. 102-104.

Překlad: Alena Smolíková.


1 Meine Seele harret auf den Herrn, auf keine Verhetzung verlasse ich mich. Ps. 129. 5. Zde uvedené však v českém překladu částečně odpovídá Žalmu 130 Kralické Bible (pozn. překl.).

2 Zdroj: Bible Kralická.

3 Autorem je sochař Franz Pettrich (František Petřík), 1770-1844, nar. v Třebenicích, prof. drážďanské Akademie. Analogie pomníku viz. Horní Litvínov, náhrobek hraběte F. A. z Valdštejna. [R. Vacha 2018]


Náhrobek č. 4 před a po restaurování v roce 2016.