Náhrobek č. 56

H. Palme 1935, str. 618.

Náhrobek č.56 je rodinnou hrobkou rodiny Raschovy z Oldřichova. Je zhotoven z pískovce, s šedým nátěrem. Zachoval se v poněkud nevhodně pojatém gotickém stylu.

Na přední straně podstavce jsou tři desky s nápisy.

Na té horní stojí:

„Zde odpočívá rodina Raschova z Oldřichova.“1

Pravoúhlá malá deska uprostřed nese tento nápis:

„Elisabeth Raschová, vdova po Pelikánovi, roz. Görnerová z Oldřichova (17. října 1817 – 31. prosince 1858).“2

Písmena jsou hloubená a obarvená na černo. Náhrobek korunuje široká římsa, do níž je vyryt neobarvený nápis:

„Kdo ve mne věří, navěky bude žít.“3

Na náhrobku stojí nádherná socha žehnajícího Krista, taktéž s šedým nátěrem.4

1Ruhestätte der Familie Rasch aus Ullrichsthal.

2 Elisabeth Rasch verwittwet gewesene Pelikan, geboren Görner in Ullrichsthal am 17. October 1817 gestorben daselbst am 31. Dezember 1858.

3 Wer an mich glaubet wird leben, wenn er auch gestorben ist.

4 Na podstavci je sign. L. Zimmer in Schönlinde. Socha Krista je však téměř stejná jako socha z r. 1854 na náhrobku rodiny Truxovy na hřbitově v Křivoklátě, která je sign. Josefem Maxem.

H. Palme 1935, s. 619.

Překlad: Alena Smolíková.

Náhrobek č. 56 před a po restaurování v roce 2016.