Náhrobek č. 3

Josef Zahn, Obchodník (*1. srpna 1786 – 12. června 1830), ženat s Marií Theresií, rozenou Zahnovou (10. září 1783 – 7. prosince 1834). Byl synem Josefa Franze Zahna (3. června 1753 – 3. března 1803), jenž leží pohřben v hrobu č. 2, a Anny Rosiny Krauseové (2. března 1763 – 26. února 1832).

Z jejich svazku vzešly tyto děti:

 • Josef (19. října 1812 – 2. ledna 1862), pohřben v hrobu č. 4, ženat s Annou Fischerovou z Polevska (Blottendorf) (17. prosince 1818 – 1848).
 • Franz (20. ledna 1823 – 10. prosince 1858), neoženil se.
 • Wilhelm, ženat s Eleonorou Hesseovou.
 • Josefine, vdána za Josepha Conratha.
 • Franziska (1814 – 20. března 1839), vdána za Franze Antona Knechtela.

Jejich sourozenci byli:

 • Marianne.
 • Franz (2. ledna 1791 – 25. září 1842), pohřben v hrobu č. 7, ženat s Amalií Rotheovou z Krásné Lípy († 8. srpna 1834).
 • Marianne (* 1794).
 • Anton (*1792), ženat s Theresií Trenkovou z Volfartic.
 • Eleonora a Maria Anna, dvojčata (*1795). První zemřela roku 1804, druhá se provdala za Vinzenza Zinkeho z Volfartic.
 • Theresia (*1796).
 • Vinzenz (*1799).
 • Alois (1801 – 1842), vycestoval do Amsterdamu.

Obchod se sklem, provozovaný původně v prácheňském mlýně, byl otcem Josefa Zahna, Franzem Josefem Zahnem (3. června 1753 – 3. března 1803), pohřebeném v hrobě č. 2, ženatém s Annou Rosinou Krauseovou, přeložen do Kamenického Šenova, do domu čp. 24 (Strana 89).

Zde pohřbený Josef Zahn a jeho bratr Franz (1791 – 1842) jej převzali a provozovali dále.

Dům čp. 24 musel být pro nedostatek prostor dvakrát rozšířen.

Třetí bratr Alois („Mlynářovic Alois“) vycestoval do Amsterdamu, kde založil velmi dobře prosperující obchod se sklem.

Náhrobek č. 3 zhotovený z pískovce s šedým nátěrem.

Pomník stojí při hřbitovní zdi, jež byla v tomto místě vyvýšena poctivými pískovcovými kvádry do podoby kaple s trojbokým frontonem (Giebelfelde) a stříškou tvořenou pískovcovými deskami.

Na širokém, nízkém hranolovitém podstavci stojí základový stupeň náhrobku se zapuštěnou šedou mramorovou deskou, z obou stran ohraničenou trojbokými pilastry, k nimž jsou přisazeny osmiboké sloupky.

Svrchní část je v gotickém stylu, bohatě zdobená, zušlechtěná. Mramorová deska s dvojitým žebrovým rámováním (Doppelstabumrahmung) nese tento text:

„Památce dobrých rodičů.“

Otci Josefu Zahnovi, obchodníku šenovskému, 1. srpna 1786 – 12. června 1830.

Matce Marii Theresii rozené Zahnové, 10. září 1783 – 7. prosince 1834.

Pokoj jejímu popelu.“

Na podstavci je rytými, zlacenými písmeny psáno:

„Mnoho slzí za vás děti prolijí,

když v spánek věčný nyní leháte,

žal jejich zmírnit lze jen nadějí,

že na místě lepším se zas shledáte.“[1]

Střední část vyniká dvěma bohatě ornamentovanými lomenými oblouky na vrcholku.

Vrchní díl pomníku se tyčí nad reliéfním pásem, zdobeným svislými rýhami, se dvěma fiálami v rozích a pěti úzkými, vysokými zdobenými zuby cimbuří.

Pod ozdobným reliéfním pásem lze dodnes vidět otvor pro někdejší držák na lucernu (Laternenträger).

Pomník vyrobil A. Semini v Praze.

H. Palme 1935, s. 97-100.

Překlad: Alena Smolíková.


[1] O ruhet sanft, beweint von euren Kindern, Geliebte Eltern nach dem Erdenwehen, Der Trennung Schmerz kann nur die Hoffnung lindern, das wir in bessere Welten wiedersehen.

Náhrobek č. 3 (levá strana) před a po restaurování v roce 2019.