Náhrobek č. 40

August Schimmel

Byl potomkem Augusta Schimmela (17. července 1837 – 20. listopadu 1886) a Johanny Weidlichové (12. února 1850 – 12. června 1918).

August Schimmel, od: H. Palme 1935, str. 432.

Měl tyto sourozence:

  • Anna (*9. února 1871), provdána za Franze Ignaze Sebastiana Weidlicha (*2. prosince 1866).
  • Anton (18. května 1875 – 24. června 1928), oženil se s Marií Pietschovou.
  • Adolf (30. září 1882 – 27. prosince 1882).
H. Palme 1935, str. 428.

Náhrobek č. 40 je z přírodního pískovce.

Na čtyřech vrstvách kvádrů je posazený spící andělíček s hlavou opřenou o levou paži, jež leží na oválné, šedé mramorové desce s pískovcovým rámováním.

V pravé dlani, zlehka spočívající v klíně, drží anděl slaměný věnec.

 Zahloubený, bezbarvý nápis na mramorové desce zní:

„August Schimmel (3. března 1873 – 10. listopadu  1878).

 Byl jako růže čistý, zdravý,

 Dosud ve věku poupěte

 Vzal ho Bůh k sobě do zahrady,

 Kde v slávě Páně pokvete.“[1]

Hrob malého Augusta Schimmela stál naproti hrobce rodiny Helzelových č. 60. Po uzavření hřbitova byl hrob zrušen a náhrobek přistaven k hřbitovní zdi.


[1] August Schimmel geb. den 3. März 1873 gest. den 19. November 1878. / Rein und blühend wie die Rose/ Schon als Knospe sank er hin/ Um in Gottes Himmelsgarten/ Herrlicher emporzublüh’n.

H. Palme 1935, str. 431-433.

Překlad: Alena Smolíková.

Náhrobek č. 40 před a po restaurování v roce 2017.