Náhrobek č. 58

Franz Schöbel (11. listopadu 1790 – 10. dubna 1860) provozoval obchod se sklem v domě čp. 222 (strana 632) v Alleestrasse.

Jeho žena se jmenovala Maria Anna Hornová (9. ledna 1811 – 9. května 1897). Z jejich svazku pocházejí tyto děti:

  • Theresia (7. července 1833 – 22. února 1913), provdána za cukráře Karla Birnbauma.
  • Franz (13. srpna 1836 – 12. února 1912). Byl třikrát ženatý, a to:
  1. Poprvé s Wilhelmine Birnbaumovou (5. června 1850 – 13. března 1875),
  2. podruhé s Marií Kaiserovou (3. února 1843 – 20. prosince 1878)
  3. a potřetí s Karoline Hackelovou z Č. Lípy.

  • Maria Josefa (*30. června 1839) zemřela již v dětství.

Franz Schöbel, obchodník se sklem, se účastnil veletrhů v Lipsku, Frankfurtu atd., obvykle se svým přítelem Lissnerem. Kvůli tomu musel opouštět svou mladou ženu, čehož velmi želel. Nadále ji velmi dobře zajišťoval, upřímně a věrně
ji miloval a snažil se jí co nejvíce zpříjemňovat život. Svým dětem byl výborným otcem. Zajistil jim dobrou výchovu. Syna poslal na studia, ten se chtěl stát kupcem. Po ukončení studií a učení si ve svém domě zřídil obchod s potravinami. Již několik let nato bohužel život Franze Schöbela ukončila náhlá nemoc.

Po několik let stavěl oltář Nanebevzetí k Božímu uctění.

Franz Schöbel byl obecně mužem váženým a milovaným.

Jeho manželka Maria Anna roz. Hornová byla ještě velmi mladá, když svého muže Franze Schöbela poznala; byl o 21 let starší než ona. Byla velmi milou, oddanou a zbožnou ženou. Svému starému tchánu, jenž s nimi bydlel, byla
starostlivou dcerou a její děti v ní nalezly příkladnou matku. Svého manželství nikdy nelitovala, želela pouze
toho, že přežila své dvě snachy.

Zemřela stářím.

H. Palme 1935, str. 628.

Náhrobek č. 58 byl malý pískovcový pomníček ve formě renesančního epitafu. Měl žlutavý nátěr a uprostřed horní ozdobné lišty
pozlacenou růžici.

Na desce z bílého mramoru se nacházel tento hloubený,

pozlacený nápis:

„Zde odpočívají v Pánu

„Franz Schöbel (11. listopadu 1790 – 10. dubna 1850), obchodník z Kamenického Šenova.

„Po boku mu odpočívají snachy

„Wilhelmine Schöbelová roz. Birnbaumová (5. června 1850 – 13. března 1875).

„Marie Schöbelová roz. Kaiserová (3. února 1843 – 26. prosince 1878.“[1]

Do desky je vyryto lemování s černým nátěrem, nahoře tvořící půlkruh.

Kamenný kříž, dříve korunující náhrobek, se nedochoval.


[1] Hier ruhen in Gott / Franz Schöbel, Handelsmann aus Steinschönau geb. am 11. November 1790 gest. am 10. April 1860. / An seiner Seite ruhen die Schwiegertöchter / Willhelmine Schöbel geb. Birnbaum, geb. am 5. Juni 1850 gest. am 13. März 1875. / Marie Schöbel geb. Kaiser geb. am 3. Feber 1843 gest. am 26. Dezember 1878.

H. Palme 1935, str. 629-631.

Překlad: Alena Smolíková.

Náhrobek č. 58 před a po restaurování v roce 2018.