Náhrobek č. 6

Franz Zahn, (20. ledna 1823 – 10. prosince 1858), byl synem obchodníka Josefa Zahna (1786 – 1830), pohřbeného v hrobu č. 3, a Marie Theresie Zahnové, rozené Zahnové (10. září 1783 – 7. prosince 1834).

Nikdy se neoženil a měl tyto sourozence:

  • Josef (9. října 1812 – 2. ledna 1862), pohřben v hrobu č. 4, ženatý s Annou Fischerovou z Polevska (*17. prosince 1818 – †1848).
  • Wilhelm, ženatý s Eleonorou Hesseovou.
  • Josefine, provdána za Josepha Conratha.
  • Franziska (1814 – 1839), provdána za Franze Antona Knechtela.

Franz Zahn, který zemřel svobodný v pouhých 35 letech, bydlel v domě č. 24 v Alleestrasse (strana 89). Podílel se na otcově obchodě Josef Zahn & Co. Hnací silou zde byl jeho bratr Josef.

Po smrti Franze Zahna a jeho bratra Josefa pokračoval v obchodě se sklem dosud žijící bratr Wilhelm. Vedl život vysoké společnosti a dopřával si všech výhod plynoucích ze zámožnosti. Měl nádherné koně a vozy. Zato obchod musel být po jeho smrti zrušen a na jeho rodinu přišly těžké časy.

H. Palme 1935, str. 108.

Náhrobek č. 6 je z přírodního pískovce. Hladký hranolovitý podstavec náhrobku ve tvaru krychle. Do něho je zasazená deska s nápisem z šedého mramoru a v ní bezbarvými literami vyryt tento nápis:

„Milovanému bratru Franzi Zahnovi, kupci šenovskému (20. ledna 1823 – 10. prosince 1859).

Známou učiníš mi cestu života, dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky. Žalm 15.11.[1]

Střední část od horního konce náhrobku odděluje přečnívající ozdobný sloupek. Hluboko do něj je vsazená deska, kdysi pokrytá ornamenty, uprostřed níž lze dosud rozeznat tmavě šedý kruh.

Přečnívající římsa, uprostřed vyklenutá směrem vzhůru, vede po dvou schůdcích, na nichž stojí v přírodních odstínech vyvedená pískovcová socha v bohatě řaseném rouchu.

Pravá noha, s prsty zahalenými rouchem, má nakročeno lehce dopředu. Pravá ruka, svěšená volně podél těla, drží meč a slaměný věnec. Levá ruka je pokrčená a dlaň spočívá na hrudi. Hlava se naklání lehce doprava, pohled je upřený vzhůru.

V podstavci se sochou pozůstatek držáku pro lucernu. Na podstavci je napsáno:

„Od truchlících sourozenců.“[2]

H. Palme 1935, s. 109-111.

Překlad: Alena Smolíková.


[1] „Herr du führst mich wieder zum Leben von dir ist Freudenfülle zu deiner Rechten ewiglich. Ps.15.11“ – v českém jazyce jde o žalm 16.11. Kralické Bible (pozn.překl.)

Zdroj: http://cs.wikisource.org/wiki/Bible_Kralick%C3%A1/%C5%BDalmy

[2] Gewidmet von seinen trauernden Geschwistern

Náhrobek č. 6 před a po restaurování v roce 2018.