Náhrobek č. 28

Maria Anna Conrathová (14. června 1801 – 4. května 1841), rozená Hesseová, se 28. června 1823 provdala za obchodníka Josepha Conratha (12. února 1800 – 21. května 1853), pochovaného v hrobu č. 17.

     Měla tyto sourozence:

  • Johann Hesse (*1760), oženil se s Marianne
  • Anton, jenž se oženil s Marií Annou Vogelovou (7. prosince 1780 – 15. ledna 1849).

     Z manželství s Josephem Conrathem pocházely tyto děti:

  • Adele, provdána za obchodníka Sommera z Č. Lípy.
  • Josefine, provdána za Dr. Miksche z Litoměřic.
  • Joseph (14. března 1840 – 22. srpna 1894), jenž se oženil s Clementine Sophií Conrathovou (7. prosince 1842 – 9. října 1891).
  • Theresia (18. prosince 1842 – 5. července 1863), zemřela před svatbou s Josefem Knechtelem a je pochována v hrobu č. 27.

V tomtéž hrobu č. 28 leží též dcera Clementine (12. září 1864 – 15. listopadu 1877) od syna Josepha Conratha.

Maria Anna Hesseová byla chotí skláře Josepha Conratha, mimořádně zdatného obchodníka, jenž přivedl firmu Joseph Conrath a spol., jíž vedl spolu s bratry Augustem a Carlem, a bratrancem Emanuelem, k velkému rozmachu. Maria Anna byla vybrané povahy, mateřské povinnosti jí byly nadevše, a právě ona zasela do srdcí svých dětí to, co z nich následně vytvořilo řádné lidi.

H. Palme 1935, str. 343.

Náhrobek č. 28 je vyroben z pískovce. Hranolovitý, hladký podstavec, na něm hranolovitá spodní část s profilovanou horní hranou a zapuštěnou, bílou mramorovou deskou se zahloubeným, vysekaným nápisem bez nátěru.

Na něm stojí horní část podobající se kapli, na hranolovitém podstavci s pravoúhlou mramorovou deskou s rohy tesanými do podoby akroterionů.

Nápis zahloubenými, zlacenými písmeny na desce zní:

„Na památku milující choti a matce Marii Anně Conrathové (14. června 1801 – 4. května 1841), rozené Hesseové, od 28. července 1823 ženy obchodníka Josepha Conratha.

Pokoj jejímu popelu.“[1]

Nápis na spodní desce zní:

„Zde leží po boku své babičky naše milovaná, nezapomenutelná dcera Clementine Conrathová (12. září 1864 – 15. listopadu 1877).

Záhy ses nám odloučila,

pokojně spi, dcerko milá.

V ten den musíme vkládat naději,

kdy budeme znovu pohromadě.“[2]

Horní díl je zdobený dvěma válcovými sloupy s dórskými hlavicemi. Obsahuje reliéfní desku s profilovaným rámem, na níž se nachází velebný Kristus, nesoucí kříž a kalich.

Nad sloupy je profilovaná římsa a architráv s 5 majestátními hvězdami. Korunou jsou reliéfně zpracované renesanční ornamenty.

Kříž, kalich a ornamenty jsou pozlacené. Po obou stranách horní desky pro nápis je po jednom železném držáku pro lucernu.

Podle nápisu monument zhotovil F. Neusar v Praze.

Zadní strana náhrobku je pobitá plechem a nad ní se nachází trojobloukovitá plechová ochranná stříška.


[1] Andenken an die liebevolle Gattin und Mutter Maria Anna Conrath, geb. Hesse geb. den 14. Juni 1801, verehelichte sic hmit dem Handelsmann Joseph Conrath den 28. Juni 1823 gestorben den 4. Mai 1841. Frieden ihrer Asche.

[2] Hier ruhet an der Seite ihrer Grossmutter unsere geliebte und unvergessliche Tochter Clementine Conrath ge. Am 12. Septemb. 1864 gest. den 15. Novemb, 1877.

Die so früh von uns geschieden, geliebte Tochter ruh‘ in Frieden, bis einst der grosse Tag erscheint, der uns auf ewig dort vereint.

H. Palme 1935, s. 344-346.

Překlad: Alena Smolíková.

Náhrobek č. 28 před a po restaurování v roce 2016.