otisk

Informace podle § 5 TMG:

Patrick Kern
Dahlemstr. 5
53359 Rheinbach

kontakt:

Telefon: 0049 2225 9558692
E-mail:
webservices@patrick-kern.com

Odpovídá za obsah podle § 55 odst. 2
RStV:

Příslušné autoři odpovídají za obsah.

odpovědnost
pro obsah

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 Abs.1 TMG pro
vlastní obsah na těchto stranách po odpovědných obecných zákonech. Podle §§ 8a
10 TMG, my však jako poskytovatel služeb není povinen odesílat nebo ukládat cizince
Sledovat informace nebo vyšetřovat okolnosti, které jsou protiprávní
Ukažte aktivitu.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití
Informace podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Související
Odpovědnost je však možná pouze od okamžiku poznání konkrétního porušení.
Po oznámení těchto porušení tento obsah okamžitě zveřejníme
Odebrat.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí
Webové stránky třetích stran, nad nimiž nemáme žádný vliv. Proto to můžeme udělat pro vás
externí obsah nepřebírá žádnou odpovědnost. Obsah odkazovaných stránek je
vždy příslušným poskytovatelem nebo provozovatelem odpovědných stránek. Odkazované stránky se staly
Čas kontroly propojení s možným porušením právních předpisů.
Nelegální obsah nebyl v okamžiku propojení rozpoznatelný.

Trvalý
kontrola obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních důkazů porušení
není rozumné. Po oznámení o porušeních předpisů budeme okamžitě tyto odkazy
Odebrat.

copyright

Obsah a práce vytvořené provozovateli stránek
Tyto stránky podléhají německému autorskému zákonu. Duplikace, úpravy,
Distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv
písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této stránky
jsou povoleny pouze pro soukromé, neobchodní účely.

Pokud jde o obsah
Tato stránka není vytvořena operátorem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. zejména
Obsah třetích stran je takto označen. Máte-li stále porušování autorských práv
Buďte opatrní, prosíme o poznámku. Když si to uvědomíte
Porušení tohoto obsahu okamžitě odstraníme.

Zdroj: https://www.e-recht24.de