Náhrobek č. 83

je nádherný litinový kříž, jenž kdysi stával na kterémsi místě hřbitova, stojí na krásném barokním spodním dílu z pískovce. Vpředu se na tomto kamenném podstavci nachází oválná vystupující nápisová plocha, avšak prázdná.

Samotný železný kříž z kamene vyrůstá patkou s motivem listu na dvoustupňovém podstavci, zdobeném výraznými ornamenty. Trámy kříže jsou na přední straně příčně pruhované.

Uprostřed svislého břevna je otvor, jímž kdysi procházelo upevnění desky, na ozdobu či pro nápis, jež se však již nedochovala.

Na příčném i svislém břevnu jsou v blízkosti místa, kde se protínají, čtyři otvory, v nichž býval upevněn Kristus. Tři konce trámů rozšiřují ornamenty a zdobí je listy.

Jelikož deska s nápisy chybí, není již možné zjistit, o čí náhrobek se jedná.

H. Palme 1935, s. 831.

Překlad: Alena Smolíková.

Náhrobek č. 83 před a po restaurování v roce 2019.