Náhrobek č. 39

Adolf Schimmel byl synem Augusta Schimmela (17. července 1837 – 20. listopadu 1886) a Johanny Weidlichové (12. února 1850 – 12. června 1918).

Měl tyto sourozence:

  • Anna (*9. února 1871), provdána za Franze Ignaze Sebastiana Weidlicha (*2. prosince 1866).
  • Anton (18. května 1875 – 24. června 1928), oženil se s Marií Pietschovou.
  • August (3. března 1872 – 19. listopadu 1878).
H. Palme 1935, str. 428.

Náhrobek č. 39 je nízký, zhotovený z pískovce natřeného šedou barvou.

Na vrcholu dvoustupňového podstavce je římsa, přecházející v hladkou, krychlovitou středovou část náhrobku.

Do jeho přední strany je zapuštěná deska z bílého mramoru, z níž vystupuje tento bezbarvý nápis:

„Zde odpočívá naše nadevše milované dítě Adolf „Schimmel (30. září 1882 – 27. prosince 1882).“[1]

Středovou část uzavírá štít, nesoucí pozůstatky malé porcelánové růžice.

Vrcholek náhrobku tvoří podobizna klečícího anděla, jehož hlava se nedochovala. Chybějí i sepjaté dlaně.

Hrob se původně nacházel vedle rodinné hrobky Helzelových č. 60 a byl ohrazen nádhernou vysokou mříží z kovaného železa.

Na straně 646 vpravo lze vidět hrob ještě na jeho původním místě.

Po uzavření hřbitova byl hrob zrušen a náhrobek opřen o zeď hřbitova.

Západně od hrobu Adolfa Schimmela jsou zbytky dalšího malého náhrobku, taktéž ze středu zrušeného hřbitova.

V náhrobku z kvádrů byla deska, jež se nedochovala. Rozeznatelný je pouze železný hák, na němž bývala kdysi upevněna. Zbytek je vyobrazen na straně 428.


[1] Hier ruhet unser innigst geliebtes Kind Adolf Schimmel geb. am 30. Septemb. 1882 gest. am 27. Dezemb. 1882.

H. Palme 1935, str. 429-439.

Překlad: Alena Smolíková.

Náhrobek č. 39 před a po restaurování v roce 2017.