Náhrobek č. 7

Franz Zahn, Obchodník ze Šenova (2. ledna 1791 – 25. července 1842). Oženil se s Amalií Rotheovou z Krásné Lípy, jež 8. srpna 1834 zesnula.

Franz Zahn byl synem Josefa Franze Zahna, šenovského obchodníka (3. června 1753 – 3. března 1803), jenž je pohřben v hrobu č. 2, a Anny Rosiny Krauseové (2. ledna 1763 – 20. ledna 1832).

Měl tyto sourozence:

  • Marianne
  • Josef (1. srpna 1786 – 12. června 1830), ženatý s Marií Theresií Zahnovou (10. září 1783 – 7. prosince 1834). Pohřben v hrobu č. 3.
  • Marianne (*1794)
  • Anton (*1792), ženatý s Theresií Trenkovou z Volfartic.
  • Eleonora a Maria Anna, dvojčata (*1794), první zemřela v r. 1904, druhá se v r. 1822 provdala za Vinzenze Zinkeho z Volfartic.
  • Theresia (*1796)
  • Vinzenz (*1799)
  • Alois (1801 – 1842), co se odstěhoval do Amsterdamu.

Franz Zahn náležel k mlýnské rodině (Mühlseffen). Ve spolku se svým bratrem Josefem provozovali v domě č. 69 (str. 135) Josef Zahn & Co, firmu jejich otce Josefa Franze, ve striktně obchodním duchu a s mimořádnou rozvahou.

Jeho bratr Alois, jenž založil obchod se sklem v Amsterdamu, firmu v Kamenickém Šenově hojně zásobil obchody a přispěl velkým dílem k její prosperitě.

Po smrti bratří Franze a Josefa v obchodu zdárně pokračovali synové Josefa Zahna, Josef (1812 – 1862) a Franz (1823 – 1858).

Franz Zahn žil se svou ženou v domě č. 24 na Alleestrasse.

H. Palme 1935, str. 112.

Náhrobek č. 7 zdobí stavba podobající se kapli, má čisté zdivo z přírodních pískovcových kvádrů s profilovaným okrajem na přední straně.

Náhrobní kámen je natřený šedou barvou. Má na sobě spoustu příkras v hravě gotickém stylu.

Do desky pro text ze solenhofernského pískovce (Solnhofer) je vyrytý tento bezbarvý nápis:

„Zde odpočívá v Pánu zesnulý Franz Zahn, obchodník šenovský (2. ledna 1791 – 25. července 1842) a jeho choť Amalia Zahnová, rozená Rotheová z Krásné Lípy, † 8. dubna 1834.“[1]

„Srdce, jímž osud lásku nadělil,

Občas v slzách znovu rozdělí.

Brzy však, než se nadějí,

Pod šťastnou hvězdou se shledají.“[2]

V ornamenty hojně zdobeném výklenku se nachází socha sedícího Krista s kalichem v dlaních. Kalich, obrubně ostění a ornamenty jsou pozlacené.

Náhrobek je dílem F. Neusara z Prahy.

Trojhranný štít s mnoha ornamenty zdobí po obou stranách věžičky se čtyřdílnými růžemi na stříškách. Za štítem je vyvýšená pyramidová stříška s kamenným křížem.


[1] Ruhestätte des im Herrn seelig entschlafenen Franz zahn, ehemaliger Handelsmann aus Steinschönau geborem den 2.Jänner 1791 gestorben den 25. Julin 1842 und dessen Ehegattin Amalia Zahn Geborene Rothe aus Schönlinde gest. den 8. April 1834.

[2] Was wahrhaft sich geliebt in reinen Herzen, trennt manchmal das Geschick im Leid und Schmerzen, doch bringt ein guter Stern, der sie bewacht, ein frohes Wiederseh’n, eh‘ sie’s gedacht.“

H. Palme 1935, str. 113-115.

Překlad: Alena Smolíková.

Náhrobek č. 7 před a po restaurování v roce 2017.